Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel tr_grcry: Mode of travel to grocery store [S]

Spørsmålstekst

U6. How do you usually get to the grocery store?

Beskrivende tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older who do not have a car.

Verdier Kategorier N NW
1 Shared transport 199 111 995,7
 50,3%
2 Paid transport 99 57 125,8
 25,7%
3 Walk or ride bike 49 32 059,2
 14,4%
4 Other 36 15 011,3
 6,7%
5 DK or refused 14 6 328,1
 2,8%
0 NIU - child or household with car 6097 3 863 368,9

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 397 222520.078
Manglende tilfeller 6097 3863368.922
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.