Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel emplw: Employment status last week

Spørsmålstekst

EMP1. Which of the following were you doing last week?

Beskrivende tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older.

Verdier Kategorier N NW
1 Working at a job or business 2930 1 632 074,9
 56,3%
2 Have a job or business but took time off 184 100 976,6
 3,5%
3 Currently unemployed and looking for work 560 406 440,8
 14,0%
4 Currently unemployed and not looking for work 1442 757 403,0
 26,1%
0 NIU - child 1378 1 188 993,7

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 5116 2896895.301
Manglende tilfeller 1378 1188993.699
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.