Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel no_pap: Reason why no Pap test [S]

Spørsmålstekst

Q6. What is the one most important reason why you have (never had a Pap test/not had a Pap test in the last 3 years)?

Skildrande tekst

The universe for this variable includes all female respondents 18 and older who had never had a PAP test and those who had not had one in the last 3 years.

Verdiar Kategoriar N NW
1 Cost or no insurance 145 69 452,3
 24,2%
2 Access issues 16 4 465,0
 1,6%
3 Lack of knowledge 90 46 646,9
 16,3%
4 Avoidance and disinterest 158 90 236,5
 31,5%
5 Other or multiple reasons 131 51 118,4
 17,8%
6 DK or refused 56 24 925,6
 8,7%
0 NIU - due to age, sex, or screening 5898 3 799 044,4

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 596 286844.634
Manglande tilfelle 5898 3799044.366
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.