Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel no_bldst: Reason for no blood stool test [S]

Spørsmålstekst

Q13. What is the one most important reason why you have (never had a blood stool test/not had a blood stool test in the last 3 years)?

Skildrande tekst

The universe for this variable includes all adults age 45-75 who have never had a blood stool test or had not had one in the last 3 years. This question was not asked in the mail survey.

Verdiar Kategoriar N NW
1 Cost or no insurance 41 19 448,5
 4,5%
2 Access issues 21 10 118,7
 2,3%
3 Lack of knowledge 403 153 191,7
 35,5%
4 Avoidance or disinterest 361 147 561,7
 34,2%
5 Had colonoscopy or other test 73 23 184,6
 5,4%
6 Other or multiple reasons 59 26 337,8
 6,1%
7 DK or refused 113 52 138,5
 12,1%
0 NIU - child, mail survey, or had screen 5423 3 653 907,5

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 1071 431981.539
Manglande tilfelle 5423 3653907.461
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.