Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabelgruppe: Household Information

Kommentar

Information about the household and the geographic location.

Variablar

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.