Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel park_sec: City of Houston Park Sector Area

Skildrande tekst

The City of Houston Parks Department has 21 park sector areas. Spatial files provided by the Parks Department were used to assign one of the 21 sectors to respondents based on the Census block group (TIGER/Line file tl_2009_48_bg00) of their resident street address. For more information on Tiger/line Shapefiles, please see the Census Bureau website at http://www.census.gov/geo/www/tiger/ and the Texas State Data Center at http://txsdc.utsa.edu/Data/Tiger/2010/Index.aspx.

Verdiar Kategoriar N NW
1 Northwest Side 284 184 691,9
 8,9%
2 North Side 131 101 898,1
 4,9%
3 Far Northeast Side 87 62 013,8
 3,0%
4 Northeast Side 120 97 071,8
 4,7%
5 East Side Outside Loop 12 7 682,9
 0,4%
6 Southeast Side 105 80 836,3
 3,9%
7 South Side 292 172 274,7
 8,3%
8 Southwest Side 421 247 986,1
 12,0%
9 West Side South IH 10 343 174 233,3
 8,4%
10 West Side North IH 10 204 131 180,1
 6,3%
11 East Side Inside Loop 137 97 151,0
 4,7%
12 Northwest Side Inside Loop 110 48 815,5
 2,4%
13 Southeast Side Inside Loop 200 56 638,3
 2,7%
14 West Side Inside Loop 152 85 996,2
 4,2%
15 South Side Inside Loop 102 57 363,8
 2,8%
16 Downtown 9 2 725,0
 0,1%
17 Northeast Side Inside Loop 101 84 035,6
 4,1%
18 West Side Outside Beltway South IH 10 539 248 128,5
 12,0%
19 West Side Outside Beltway North IH 10 31 29 331,4
 1,4%
20 North Side Outside Beltway 37 23 265,1
 1,1%
21 Southeast Side Outside Beltway 190 75 086,3
 3,6%
0 NIU - not in park sector areas 2887 2 017 483,5

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 3607 2068405.502
Manglande tilfelle 2887 2017483.498
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.