Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel marital: Marital status

Spørsmålstekst

B1. Are you married, living with a partner, divorced, widowed, separated, or never married?

Skildrande tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older.

Verdiar Kategoriar N NW
1 Married 2684 1 604 353,0
 55,4%
2 Living with Partner 289 215 148,1
 7,4%
3 Divorced 685 242 946,7
 8,4%
4 Widowed 389 130 747,2
 4,5%
5 Separated 191 98 336,1
 3,4%
6 Never married 878 605 364,1
 20,9%
0 NIU - Child questionnaire 1378 1 188 993,7

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 5116 2896895.301
Manglande tilfelle 1378 1188993.699
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.