Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel engprf: English proficiency [S]

Spørsmålstekst

X5. Since you speak a language other than English at home, we are interested in your own opinion of how well you speak English. Would you say you speak English...?

Skildrande tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older who speak a language other than English at home. This question was not asked in the mail survey.

Verdiar Kategoriar N NW
0 Not answered 435 242 123,7
 20,6%
1 Very well 552 336 866,0
 28,6%
2 Not well 375 280 580,4
 23,9%
3 Not at all 151 131 500,9
 11,2%
4 Well 314 173 596,2
 14,8%
8 Don't know 10 6 743,2
 0,6%
9 Refused 4 4 690,7
 0,4%
-1 NIU - child or English-speaking household 4653 2 909 788,0

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 1841 1176101.015
Manglande tilfelle 4653 2909787.985
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.