Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel ctybrtha: Country of birth

Spørsmålstekst

X1. In what country were you born?

Skildrande tekst

The variable was recoded to six categories. The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older.

Verdiar Kategoriar N NW
1 United States or territories 3472 1 925 790,1
 66,5%
2 Mexico 542 516 016,4
 17,8%
3 Vietnam 306 52 858,1
 1,8%
4 China/Taiwan/Hong Kong 129 16 365,4
 0,6%
5 El Salvador 81 75 847,3
 2,6%
6 Other 512 273 961,0
 9,5%
9 DK/Ref 74 36 056,9
 1,2%
0 NIU - child 1378 1 188 993,7

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 5116 2896895.301
Manglande tilfelle 1378 1188993.699
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.