Datasett: The Health of Houston Survey 2018 Pre-Harvey

Variabel marital: Marital status

Spørsmålstekst

DEM_10. Are you married, living with a partner, divorced, separated, widowed, or never married?

Beskrivende tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older.

Verdier Kategorier N NW
1 Married 1232 1 673 108,8
 50,3%
2 Living with Partner 192 288 441,4
 8,7%
3 Divorced 322 314 012,7
 9,4%
4 Widowed 280 162 449,9
 4,9%
5 Separated 77 119 283,1
 3,6%
6 Never married 606 770 175,8
 23,1%
-8 Not in universe 0 0,0

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 2709 3327471.73
Manglende tilfeller 0 0.0
Standardavvik 2.025 2.073
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.