Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel qnq16: Time since last sigmoid/colonoscopy [S]

Spørsmålstekst

Q16. How long has it been since you had your last sigmoidoscopy or colonoscopy?

Beskrivende tekst

The universe for this variable includes all adult respondents between ages 45 and 75 who have had a sigmoidoscopy or colonoscopy. This question was not asked in the mail survey.

Verdier Kategorier N NW
1 Within the past 5 years 873 336 350,5
 82,5%
2 More than 5 but less than 10 years 156 52 294,8
 12,8%
3 More than 10 years 50 15 044,1
 3,7%
5 DK/Ref 8 3 979,4
 1,0%
0 NIU - mail, not an adult aged 50-75 5407 3 678 220,2

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1087 407668.816
Manglende tilfeller 5407 3678220.184
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.