Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel no_colon: Reason for no colonoscopy/sigmoidoscopy [S]

Spørsmålstekst

Q18. What is the one most important reason why you have (never had a sigmoidoscopy or colonoscopy/not had a sigmoidoscopy in the past 10 years/not had a sigmoidoscopy in the past 5 years/not had a colonoscopy in the past 10 years/not had a colonoscopy or sygmoidoscopy in the past 10 years)?

Beskrivende tekst

The universe for this variable includes all adults aged 45-75 who have never had a sigmoidoscopy or colonoscopy or had not had a sigmoidoscopy or colonoscopy within the recommended timeframe.

Verdier Kategorier N NW
1 Cost or no insurance 131 58 402,5
 13,5%
2 Access issues 10 6 071,3
 1,4%
3 Lack of knowledge 263 120 060,2
 27,7%
4 Avoidance or disinterest 366 155 871,2
 35,9%
5 Other or multiple reasons 68 25 710,9
 5,9%
6 DK or refused 128 67 637,5
 15,6%
0 NIU - child, age, or screen 5528 3 652 135,4

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 966 433753.59
Manglende tilfeller 5528 3652135.41
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.