Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel mam_scrn: Breast cancer screening [C]

Spørsmålstekst

The variable was created from multiple survey questions, specifically recoded from questions Q1. and Q2.

Beskrivende tekst

The variable is calculated to show the percentage of respondents who comply with US Preventive Services Task Force recommendations to have a mammogram in the past two years. This variable is restricted to women ages 40-74. Variable mam_scrn does not match Q1. Ever had Mammogram because Q1. Ever had Mammogram includes respondents outside the CDC age guidelines for screening and outside the recommended time limit of two years (see Q2. Time Since Last Mammogram).

Verdier Kategorier N NW
1 Yes 1045 359 038,0
 64,0%
2 No 496 202 041,4
 36,0%
0 NIU - not in universe 4953 3 524 809,6

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1541 561079.359
Manglende tilfeller 4953 3524809.641
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.