Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel nh_noise: Outdoor and neighborhood noise [S]

Spørsmålstekst

U12. Please tell me which is the type of outdoor noise that bothers or annoys you the most?

Beskrivende tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older who are bothered or annoyed very much or somewhat by outdoor noise. This question was not asked in the mail survey.

Verdier Kategorier N NW
1 Transport and maintenance 500 271 422,4
 53,4%
2 Commercial 54 38 218,0
 7,5%
3 Neighborhood noise 257 143 679,2
 28,3%
4 Other 62 32 798,7
 6,5%
5 DK or refused 31 21 962,2
 4,3%
0 NIU - child, mail survey, or not bothered by outdoor noise 5590 3 577 808,6

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 904 508080.398
Manglende tilfeller 5590 3577808.602
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.