Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel sldlst10: State House District

Beskrivende tekst

State of Texas Topologically Integrated Geographic Encoding and Referencing system (TIGER) spatial files (specifically, tl_2010_48_sldl10 and tl_2009_48_bg00) were used to assign a State House District to respondents based on the Census block group of their resident street address. For more information on Tiger/line Shapefiles, please see the Census Bureau website at http://www.census.gov/geo/www/tiger/ and the Texas State Data Center at http://txsdc.utsa.edu/Data/Tiger/2010/Index.aspx.

Verdier Kategorier N NW
15 State House District 15 9 7 154,9
 0,2%
16 State House District 16 6 11 451,0
 0,3%
26 State House District 26 6 2 106,6
 0,1%
27 State House District 27 48 25 397,1
 0,6%
28 State House District 28 35 20 247,1
 0,5%
126 State House District 126 230 132 756,6
 3,2%
127 State House District 127 284 211 635,8
 5,2%
128 State House District 128 208 155 594,9
 3,8%
129 State House District 129 339 135 048,2
 3,3%
130 State House District 130 317 219 146,6
 5,4%
131 State House District 131 235 127 584,8
 3,1%
132 State House District 132 273 251 195,8
 6,1%
133 State House District 133 330 156 489,3
 3,8%
134 State House District 134 276 125 694,9
 3,1%
135 State House District 135 236 187 048,2
 4,6%
136 State House District 136 195 86 719,9
 2,1%
137 State House District 137 270 155 569,9
 3,8%
138 State House District 138 236 148 431,0
 3,6%
139 State House District 139 276 192 285,3
 4,7%
140 State House District 140 172 142 208,2
 3,5%
141 State House District 141 253 171 131,3
 4,2%
142 State House District 142 233 154 119,2
 3,8%
143 State House District 143 184 155 730,3
 3,8%
144 State House District 144 244 158 868,5
 3,9%
145 State House District 145 207 168 712,6
 4,1%
146 State House District 146 278 120 008,0
 2,9%
147 State House District 147 284 136 422,6
 3,3%
148 State House District 148 227 147 386,3
 3,6%
149 State House District 149 344 178 926,7
 4,4%
150 State House District 150 259 200 817,7
 4,9%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 6494 4085889.0
Manglende tilfeller 0 0.0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.