Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel coh_cncl: City of Houston Council Districts

Beskrivende tekst

The City of Houston has 16 City Council Members. Eleven of these members are elected based on defined areas within the city. Spatial files that are available through the City of Houston Planning and Development Department were used to assign one of the 11 area-based council districts to respondents based on the Census block group (TIGER/Line file tl_2009_48_bg00) of their resident street address. For more information on Tiger/line Shapefiles, please see the Census Bureau website at http://www.census.gov/geo/www/tiger/ and the Texas State Data Center at http://txsdc.utsa.edu/Data/Tiger/2010/Index.aspx.

Verdier Kategorier N NW
A City Council District A 372 238 787,4
 11,2%
B City Council District B 361 260 950,6
 12,2%
C City Council District C 367 179 587,0
 8,4%
D City Council District D 340 181 400,4
 8,5%
E City Council District E 350 198 754,3
 9,3%
F City Council District F 443 192 377,2
 9,0%
G City Council District G 275 147 456,6
 6,9%
H City Council District H 237 184 747,4
 8,7%
I City Council District I 311 191 772,6
 9,0%
J City Council District J 319 185 579,0
 8,7%
K City Council District K 326 170 109,8
 8,0%
Z NIU - Outside City of Houston 2793 1 954 366,8

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3701 2131522.185
Manglende tilfeller 2793 1954366.815
Denne variabelen er alfanumerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.