Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel adlt_bmi: Adult BMI measure [C]

Spørsmålstekst

The variable was created from multiple survey questions, specifically D1. and D2.

Beskrivende tekst

The "Adult BMI measure" variable was calculated from height and weight variables provided by respondents (if in metric converted to US measurements) using the following equation: BMI= (mass (lbs)*703)/(height (in)^2). Unlike the variable "Adult BMI category," which used this value to categorize individuals as Normal (BMI<25), Overweight (BMI>=25 & BMI<30), and Obese (BMI>=30), "Adult BMI measure" is a continuous variable of the calculated value. The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older. Missing cases include children and adults who did not provide information to calculate BMI.

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 4957 2778698.521
Manglende tilfeller 1537 1307190.479
Minimum 7.711
Maksimum 140.697
Gjennomsnitt 27.927 28.375
Standardavvik 7.0 6.91
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.