Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel eh1_a: Difficulties buying food [S]

Spørsmålstekst

EH1. In the past 12 months, how often did you have financial difficulties that kept you from being able to buy food?

Beskrivende tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older with an annual household income less than $150,000 per year. Note: the mail questionnaire does not have any restrictions for this question.

Verdier Kategorier N NW
1 Never 2770 1 449 687,8
 54,4%
2 Rarely 461 326 379,8
 12,3%
3 Sometimes 704 450 367,6
 16,9%
4 Often 225 149 073,8
 5,6%
5 Always 143 98 876,6
 3,7%
9 DK/Ref 362 189 915,4
 7,1%
0 NIU - child, household income $150,000+ 1829 1 421 587,9

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 4665 2664301.146
Manglende tilfeller 1829 1421587.854
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.