Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel yrsusa: Years lived in USA [S]

Spørsmålstekst

X8. About how many years have you lived in the United States?

Beskrivende tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older who were not born in the U.S.

Verdier Kategorier N NW
-1 NIU - child, born in US 5230 3 302 419,7
999 DK/Ref 132 65 684,0

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1132 717785.27
Manglende tilfeller 5362 3368103.73
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.