Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel yrsusa: Years lived in USA [S]

Spørsmålstekst

X8. About how many years have you lived in the United States?

Skildrande tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older who were not born in the U.S.

Verdiar Kategoriar N NW
-1 NIU - child, born in US 5230 3 302 419,7
999 DK/Ref 132 65 684,0

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 1132 717785.27
Manglande tilfelle 5362 3368103.73
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.