Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel cobmth: Mother's country of birth

Spørsmålstekst

X2. In what country or countries were your mother and father born? First, please tell me the country in which your MOTHER was born.

Beskrivende tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older. This question was not asked in the mail survey.

Verdier Kategorier N NW
1 United States 2445 1 284 770,3
 56,4%
2 Mexico 552 542 240,7
 23,8%
3 Vietnam 255 43 625,4
 1,9%
4 China/Taiwan/Hong Kong 135 19 547,5
 0,9%
5 El Salvador 81 76 027,6
 3,3%
6 Other 483 280 357,9
 12,3%
7 DK/Ref 51 32 420,3
 1,4%
0 NIU - child, mail 2492 1 806 899,2

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 4002 2278989.757
Manglende tilfeller 2492 1806899.243
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.