Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel hispetha: Latino or Hispanic ethnicity [C]

Spørsmålstekst

The variable was created from multiple survey questions, specifically A1. and A3. for adults and M14. and M15. for children.

Beskrivende tekst

The universe for this variable includes all adults and children.

Verdier Kategorier N NW
0 No 4755 2 402 923,6
 58,8%
1 Yes 1739 1 682 965,4
 41,2%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 6494 4085889.0
Manglende tilfeller 0 0.0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.