Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel hispetha: Latino or Hispanic ethnicity [C]

Spørsmålstekst

The variable was created from multiple survey questions, specifically A1. and A3. for adults and M14. and M15. for children.

Skildrande tekst

The universe for this variable includes all adults and children.

Verdiar Kategoriar N NW
0 No 4755 2 402 923,6
 58,8%
1 Yes 1739 1 682 965,4
 41,2%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 6494 4085889.0
Manglande tilfelle 0 0.0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.