Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel cobfth: Father's country of birth

Spørsmålstekst

X2. Please tell me the country in which your FATHER was born.

Beskrivende tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older. This question was not asked in the mail survey.

Verdier Kategorier N NW
1 United States 2416 1 279 180,1
 56,1%
2 Mexico 558 540 446,6
 23,7%
3 Vietnam 247 41 712,8
 1,8%
4 China/Taiwan/Hong Kong 135 19 442,4
 0,9%
5 El Salvador 80 73 275,5
 3,2%
6 Other 498 286 807,6
 12,6%
7 DK/Ref 68 38 124,6
 1,7%
0 NIU - child, mail 2492 1 806 899,2

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 4002 2278989.757
Manglende tilfeller 2492 1806899.243
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.