Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel age_all: Age [C]

Spørsmålstekst

The variable was created from multiple survey questions, specifically S10., S11., K4aa., and K4b.

Beskrivende tekst

Variable has been recoded from reported adult and child age and age ranges into 15 age categories. When only age range was provided, the midpoint of the range was assigned. The universe for this variable includes all adults and children.

Verdier Kategorier N NW
0 Less than 1 66 79 059,1
 1,9%
1 1 to 4 326 297 339,0
 7,3%
2 5 to 9 357 319 967,1
 7,8%
3 10 to 14 370 291 753,1
 7,1%
4 15 to 17 253 196 119,5
 4,8%
5 18 to 19 59 140 600,9
 3,4%
6 20 to 21 49 81 507,1
 2,0%
7 22 to 24 127 151 666,8
 3,7%
8 25 to 34 861 617 441,1
 15,1%
9 35 to 44 1020 630 461,7
 15,4%
10 45 to 54 1087 579 492,3
 14,2%
11 55 to 59 551 204 190,2
 5,0%
12 60 to 64 517 184 140,6
 4,5%
13 65 to 74 553 205 584,7
 5,0%
14 75 to 84 236 82 681,4
 2,0%
15 85 and over 56 19 128,6
 0,5%
98 Don't know 2 1 033,1
99 Refused 4 3 722,9

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 6488 4081133.041
Manglende tilfeller 6 4755.959
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.