Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel qnr6_a: Number of days per week with smoke in house [S]

Spørsmålstekst

R6. On average, about how many days per week is there smoking inside your home?

Beskrivende tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older who live in homes where smoking is allowed. This question was not asked in the mail survey.

Verdier Kategorier N NW
0 79 30 999,8
 13,5%
1 18 5 655,8
 2,5%
2 18 11 941,8
 5,2%
3 19 16 399,7
 7,2%
4 6 1 328,9
 0,6%
5 12 7 595,2
 3,3%
6 4 3 961,7
 1,7%
7 202 122 201,0
 53,4%
97 Rarely 72 28 956,6
 12,6%
-1 NIU - child, mail, non-smoking household 6064 3 856 848,3

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 430 229040.72
Manglende tilfeller 6064 3856848.28
Minimum 0.0
Maksimum 97.0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.