Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel qnr4_a: Number of cigarettes per day if someday [S]

Spørsmålstekst

R4. In the past 30 days, when you smoked, how many cigarettes did you smoke per day?

Beskrivende tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older who smoke some days. This question was not asked in the mail survey.

Verdier Kategorier N NW
-1 NIU - child, mail, adult non-smoker 6331 3 961 162,8

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 163 124726.2
Manglende tilfeller 6331 3961162.8
Minimum 1.0
Maksimum 80.0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.