Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel qnr4_a: Number of cigarettes per day if someday [S]

Spørsmålstekst

R4. In the past 30 days, when you smoked, how many cigarettes did you smoke per day?

Skildrande tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older who smoke some days. This question was not asked in the mail survey.

Verdiar Kategoriar N NW
-1 NIU - child, mail, adult non-smoker 6331 3 961 162,8

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 163 124726.2
Manglande tilfelle 6331 3961162.8
Minimum 1.0
Maksimum 80.0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.