Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel qnr7_a: Alcoholic drink last year

Spørsmålstekst

R7. Now think about the past 12 months. Over that time, did you have any kind of alcoholic drink?

Beskrivende tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older. This question was not asked in the mail survey.

Verdier Kategorier N NW
1 Yes 2511 1 407 854,0
 61,8%
2 No 1491 871 135,7
 38,2%
0 NIU - child, mail survey 2492 1 806 899,2

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 4002 2278989.757
Manglende tilfeller 2492 1806899.243
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.