Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel qnr7_a: Alcoholic drink last year

Spørsmålstekst

R7. Now think about the past 12 months. Over that time, did you have any kind of alcoholic drink?

Skildrande tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older. This question was not asked in the mail survey.

Verdiar Kategoriar N NW
1 Yes 2511 1 407 854,0
 61,8%
2 No 1491 871 135,7
 38,2%
0 NIU - child, mail survey 2492 1 806 899,2

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 4002 2278989.757
Manglande tilfelle 2492 1806899.243
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.