Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel qnn7: Visits to GP, adult [S]

Spørsmålstekst

N7. Of those how many were to a primary care physician or general practitioner such as an internist, or family practice doctor?

Beskrivende tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older who have seen a doctor more than once in the past 12 months. This question was not asked in the mail survey.

Verdier Kategorier N NW
999 DK/Ref 91 50 911,4

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3221 1725660.971
Manglende tilfeller 3273 2360228.029
Minimum 0.0
Maksimum 75.0
Gjennomsnitt 2.861 2.652
Standardavvik 3.676 3.359
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.