Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel qnn7: Visits to GP, adult [S]

Spørsmålstekst

N7. Of those how many were to a primary care physician or general practitioner such as an internist, or family practice doctor?

Skildrande tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older who have seen a doctor more than once in the past 12 months. This question was not asked in the mail survey.

Verdiar Kategoriar N NW
999 DK/Ref 91 50 911,4

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 3221 1725660.971
Manglande tilfelle 3273 2360228.029
Minimum 0.0
Maksimum 75.0
Gjennomsnitt 2.861 2.652
Standardavvik 3.676 3.359
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.