Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel cobfth: Father's country of birth [C]

Spørsmålstekst

The variable was created from multiple survey questions, specifically DEM_16 and DEM_18.

Skildrande tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older.

Verdiar Kategoriar N NW
1 United States or territories 3664 1 907 112,4
 60,5%
2 Mexico 727 613 120,9
 19,5%
3 Vietnam 98 51 118,6
 1,6%
4 China/Taiwan/Hong Kong 66 33 647,0
 1,1%
5 El Salvador 142 107 618,5
 3,4%
6 Canada 26 13 520,5
 0,4%
7 Europe 139 61 734,9
 2,0%
8 India 103 70 465,2
 2,2%
9 Other Asia 107 69 719,2
 2,2%
10 Africa 89 50 069,5
 1,6%
11 Middle East 32 17 934,7
 0,6%
12 Other Central America 100 73 383,9
 2,3%
13 South America 91 44 360,4
 1,4%
14 Caribbean 61 32 853,8
 1,0%
15 Other 7 5 102,1
 0,2%
-9 Don't know/Refuse 67 46 479,9
-8 Not in universe 1516 1 268 569,6
-7 Interview suspended 175 129 230,0

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 5452 3151761.863
Manglande tilfelle 1758 1444279.456
Standardavvik 3.199 3.206
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.