Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel diabetes: Diabetes diagnosis by professional

Spørsmålstekst

E1. (IF female: Other than during pregnancy), has a doctor, nurse, or other health professional ever told you that you have diabetes or sugar diabetes?

Skildrande tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older.

Verdiar Kategoriar N NW
1 Yes 612 321 223,0
 11,1%
2 No 4318 2 483 925,0
 85,7%
3 Borderline pre-diabetes 154 74 151,1
 2,6%
4 Yes, during pregnancy 32 17 596,2
 0,6%
0 NIU - child 1378 1 188 993,7

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 5116 2896895.301
Manglande tilfelle 1378 1188993.699
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.