Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel hh_lang: Language spoken at home

Spørsmålstekst

X4. What languages do you speak at home?

Skildrande tekst

The variable was recoded to five categories. The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older and children. Adult values were assigned to children of the same household.

Verdiar Kategoriar N NW
1 English only 3978 2 283 029,4
 55,9%
2 Spanish only 670 696 690,1
 17,1%
3 Vietnamese only 247 46 888,3
 1,1%
4 Chinese only 83 15 633,3
 0,4%
5 Other or multiple languages 1453 1 008 894,8
 24,7%
6 DK/Ref 63 34 753,1
 0,9%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 6494 4085889.0
Manglande tilfelle 0 0.0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.