Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel educat: Highest level of education

Spørsmålstekst

B1A. What is the highest grade of education you have completed and received credit for?

Skildrande tekst

Variable was coded into seven categories of educational attainment. The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older.

Verdiar Kategoriar N NW
1 NO FORMAL EDUCATION 14 17 196,2
 0,6%
2 GRADES 1 THROUGH 8 (ELEMENTARY) 249 244 746,1
 8,4%
3 GRADES 9-11 (SOME HIGH SCHOOL) 342 350 501,4
 12,1%
4 GRADES 12 OR GED (HIGH SCHOOL GRADUATE) 1037 817 045,9
 28,2%
5 COLLEGE FROM 1 YEAR TO 3 YEARS (SOME COLLEGE) 1349 827 221,2
 28,6%
6 COLLEGE 4 YEARS OR MORE (COLLEGE GRADUATE) 1205 370 807,9
 12,8%
7 POST-BACHELORS EDUCATION (MASTER, DOCTORATE, ETC.) 920 269 376,6
 9,3%
0 NIU, age less than 18 1378 1 188 993,7

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 5116 2896895.301
Manglande tilfelle 1378 1188993.699
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.