Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel age3_all: Age, three categories [C]

Spørsmålstekst

The variable was created from multiple survey questions, specifically S10., S11., K4aa., and K4b.

Skildrande tekst

Variable has been recoded from reported adult and child age and age ranges into three age categories. When only age range was provided, the midpoint of the range was assigned. The three categories are useful for analyzing data related to children, adults 18 to 64, and adults 65 and over. The universe for this variable includes all adults and children.

Verdiar Kategoriar N NW
1 Less than 18 1378 1 188 993,7
 29,1%
2 Ages 18 to 64 4271 2 589 500,6
 63,4%
3 Ages 65 and over 845 307 394,7
 7,5%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 6494 4085889.0
Manglande tilfelle 0 0.0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.