Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel age_scra: Age ranges related to health screenings [C]

Spørsmålstekst

The variable was created from multiple survey questions, specifically S10. and S11.

Skildrande tekst

Variable has been recoded from reported adult age and age ranges into six age categories. When only age range was provided, the midpoint of the range was assigned. The categories are useful for analyzing data according to age recommendations for common health screenings. The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older.

Verdiar Kategoriar N NW
1 Ages 18 to 20 83 191 351,5
 6,6%
2 Ages 21 to 39 1518 1 100 095,7
 38,0%
3 Ages 40 to 49 969 569 001,3
 19,6%
4 Ages 50 to 59 1184 544 911,6
 18,8%
5 Ages 60 to 65 604 216 075,0
 7,5%
6 Ages 66 to 69 242 92 137,4
 3,2%
7 Ages 70 to 75 275 100 820,1
 3,5%
8 Ages 76 to 79 91 31 875,0
 1,1%
9 Ages 80 and over 150 50 627,7
 1,7%
0 Under age 18 1378 1 188 993,7

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 5116 2896895.301
Manglande tilfelle 1378 1188993.699
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.