Datasett: The Health of Houston Survey 2018 Pre-Harvey

Variabel a_race_eth: Race/Ethnicity of adult [C]

Spørsmålstekst

The variable was created from multiple survey questions, specifically DEM_3 and DEM_5 for adults.

Beskrivende tekst

Whenever respondents reported Hispanic ethnicity, they were categorized as such, irrespective of race. All race categories in this variable are non-Hispanic. Due to small numbers, category 5 includes "more than one race" or "other races" than the ones presented in the variable categories.The universe for this variable includes all adults age 18 or older.

Verdier Kategorier N NW
1 Hispanic 742 1 269 660,5
 38,2%
2 White non-Hispanic 1194 1 154 682,4
 34,7%
3 Black non-Hispanic 588 613 274,5
 18,4%
4 Asian non-Hispanic 128 235 219,4
 7,1%
5 Other,multi,PI_AN non-Hispanic 57 54 634,9
 1,6%
-8 Not in universe 0 0,0

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 2709 3327471.73
Manglende tilfeller 0 0.0
Standardavvik 0.927 0.998
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.