Datasett: The Health of Houston Survey 2018 Pre-Harvey

Variabel a_hispanic: Hispanic ethnicity

Spørsmålstekst

DEM_3. Are you of Hispanic, Latino, or Spanish origin?

Beskrivende tekst

The universe for this variable includes all adults age 18 or older.

Verdier Kategorier N NW
0 No 1967 2 057 811,2
 61,8%
1 Yes 742 1 269 660,5
 38,2%
-8 Not in universe 0 0,0

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 2709 3327471.73
Manglende tilfeller 0 0.0
Standardavvik 0.446 0.486
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.