Datasett: The Health of Houston Survey 2018 Post-Harvey

Variabel hlp2_volunteeredgroup: Helped others; volunteered with groups [S]

Spørsmålstekst

HLP2b. In what ways did you help people?

Beskrivende tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older who were able to help anyone affected by Hurricane Harvey. Question asked only to respondents in the post-Harvey sample. NOTE: Any tabulations or analysis including this variable need to be performed using post-Harvey weight (Fnlwgt_post).

Verdier Kategorier N NW
0 No 1523 1 691 474,5
 83,9%
1 Yes 327 325 623,8
 16,1%
-8 Not in universe 1033 1 179 217,6
-7 Interview suspended 102 131 155,9

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1850 2017098.267
Manglende tilfeller 1135 1310373.478
Standardavvik 0.382 0.368
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.