Datasett: The Health of Houston Survey 2018 Post-Harvey

Variabel hlp2a: Helped other people post-Harvey

Spørsmålstekst

HLP2a. Were you able to help anyone affected by Hurricane Harvey?

Beskrivende tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older. Question asked only to respondents in the post-Harvey sample. NOTE: Any tabulations or analysis including this variable need to be performed using post-Harvey weight (Fnlwgt_post).

Verdier Kategorier N NW
0 No 1033 1 179 217,6
 36,9%
1 Yes 1850 2 017 098,3
 63,1%
-7 Interview suspended 102 131 155,9

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 2883 3196315.818
Manglende tilfeller 102 131155.928
Standardavvik 0.48 0.483
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.