Datasett: The Health of Houston Survey 2018 Post-Harvey

Variabel hlp1_other: Help from other [S]

Spørsmålstekst

HLP1a. Who helped you?

Beskrivende tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older who reported they were helped prepare for Hurricane Harvey or cope with its effects. Question asked only to respondents in the post-Harvey sample. NOTE: Any tabulations or analysis including this variable need to be performed using post-Harvey weight (Fnlwgt_post).

Verdier Kategorier N NW
0 No 983 1 021 430,5
 93,5%
1 Yes 81 71 568,6
 6,5%
-8 Not in universe 1819 2 103 316,7
-7 Interview suspended 102 131 155,9

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1064 1092999.113
Manglende tilfeller 1921 2234472.632
Standardavvik 0.265 0.247
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.