Datasett: The Health of Houston Survey 2018 Post-Harvey

Variabel prepd2: Own/rent vehicle before Harvey

Spørsmålstekst

PrePD2. Did you own or lease a vehicle prior to Harvey?

Beskrivende tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older. Question asked only to respondents in the post-Harvey sample. NOTE: Any tabulations or analysis including this variable need to be performed using post-Harvey weight (Fnlwgt_post).

Verdier Kategorier N NW
1 Yes 2363 2 578 630,7
 77,7%
2 No 614 740 797,3
 22,3%
-9 Don't know/Refuse 8 8 043,8

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 2977 3319427.933
Manglende tilfeller 8 8043.813
Standardavvik 0.405 0.416
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.