Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel norm_wgt: Person weight, normalized

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 6494
Manglende tilfeller 0
Minimum 0.01
Maksimum 17.79
Gjennomsnitt 1.0
Standardavvik 1.262
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.