Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel qnq14: Ever had sigmoidoscopy or colonoscopy

Spørsmålstekst

Q14. Sigmoidoscopy and colonoscopy are exams in which a tube is inserted in the rectum to view the colon for signs of cancer or other health problems. Have you ever had either of these exams?

Beskrivende tekst

The universe for this variable includes all adult respondents between ages 45 and 75.

Verdier Kategorier N NW
1 Yes 1417 537 417,9
 55,8%
2 No 927 426 360,7
 44,2%
0 NIU - not an adult aged 50-75 4150 3 122 110,4

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 2344 963778.59
Manglende tilfeller 4150 3122110.41
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.