Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel qny3: Social support, understand your problems

Spørsmålstekst

Y3. How often is someone available to understand your problems?

Beskrivende tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older.

Verdier Kategorier N NW
1 None of the time 466 292 870,4
 10,1%
2 A little of the time 433 238 778,2
 8,2%
3 Some of the time 1008 518 778,0
 17,9%
4 Most of the time 1344 693 759,9
 23,9%
5 All of the time 1865 1 152 708,9
 39,8%
0 NIU - child 1378 1 188 993,7

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 5116 2896895.301
Manglende tilfeller 1378 1188993.699
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.