Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel h_caruse: Regular use of car, adults

Spørsmålstekst

U5. Do you or members of your household have a car for regular use?

Beskrivende tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older.

Verdier Kategorier N NW
1 Yes 4739 2 685 593,0
 92,7%
2 No 377 211 302,3
 7,3%
0 NIU - child 1378 1 188 993,7

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 5116 2896895.301
Manglende tilfeller 1378 1188993.699
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.