Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel h_llphn: Number of landline phones in home

Spørsmålstekst

U3. How many landline telephone numbers in your household are used for incoming calls? Do not include those used only for fax machines, the internet, or a professional business.

Beskrivende tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older and children 0-17. The adult respondents' values were assigned to the children's cases.

Verdier Kategorier N NW
0 911 617 862,8
 15,1%
1 5125 3 168 746,6
 77,6%
2 335 231 787,6
 5,7%
3 85 48 989,1
 1,2%
4 34 17 831,6
 0,4%
5 4 671,2
 0,0%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 6494 4085889.0
Manglende tilfeller 0 0.0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.