Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel qnu7b: Neighborhood crime

Spørsmålstekst

U7b. Are violence and crime a problem in your neighborhood?

Beskrivende tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older.

Verdier Kategorier N NW
1 Yes 1380 755 692,8
 26,1%
2 No 3736 2 141 202,5
 73,9%
0 NIU - child 1378 1 188 993,7

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 5116 2896895.301
Manglende tilfeller 1378 1188993.699
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.